Txyeddo.com

แนะนำเพื่อน

สมัครง่ายๆ

คืนยอดเสีย

เข้าเล่นเกมส์

ติดต่อเรา

ระบบแนะนำเพื่อนรูปแบบใหม่

เพื่อนลำดับที่ 1
ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง เริ่มต้นในขั้นแรก 0.4% ตัวอย่างเช่นลูกค้าท่าน 1 คน เล่นเสีย 1.000 บาท ท่านจะได้รับ 4 บาท(ท่านจะได้ยอดเสียทุกรายการเล่นของเพื่อน)

เพื่อนลำดับที่ 2
ท่านจะได้รับส่วนแบ่ง เริ่มต้นในขั้นแรก 0.3% ตัวอย่างเช่นลูกค้าท่าน 1 คน เล่นเสีย 1,000 บาท ท่านจะได้รับ 3 บาท(ท่านจะได้ยอดเสียทุกรายการเล่นของเพื่อน)